• mrautyna
 • Americanlover
 • variance
 • zawierucha
 • mayrose
 • thebelljar
 • anotherproblem
 • ShittyKitty
 • splendiid
 • fascinating
 • niedopowiedzenia
 • outline
 • Evowe
 • wasd
 • sidestory
 • Variabele
 • coffeeandtea
 • mademoiselle-peur
 • babyimdreamin
 • ronniie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viagosiuuaam16 gosiuuaam16
6542 1620 500
0234 68ff 500
Reposted frommart6na mart6na via2708 2708
9414 12be
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viagosiuuaam16 gosiuuaam16
4670 6e23
Reposted fromcountingme countingme viadesperateee desperateee
1437 f9a5
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viairmelin irmelin
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna  - Panna Nikt
7642 250b
Reposted fromzciach zciach viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels vianevermorefuckit nevermorefuckit
2786 0d73
Reposted fromamatore amatore vialoveandsex loveandsex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl